Více času na podstatné

Štítek: surovinová politika

Výsledek vypořádání připomínek k aktualizaci Státní energetické koncepce a surovinové politice

Výsledek vypořádání připomínek k aktualizaci Státní energetické koncepce a Surovinové politice ČR

Vláda projedná důležité strategické dokumenty

Státní energetickou koncepci vláda projedná příští týden. Surovinová politika musí počkat na velkou novelu horního zákona.

Státní energetická koncepce je na programu vlády. Dočká se i akční plán pro energii z OZE.

Rusnovkova vláda přenechá otázku surovinové politiky nové vládě vzešlé z voleb

Spojit energetickou koncepci, surovinovou politiku i strategii odpadového hospodářství do jednoho dokumentu by bylo vítězstvím zdravého rozumu

Na MPO proběhl 1. Kulatý stůl k surovinové politice

MPO uspořádalo 2. Kulatý stůl k surovinové politice

Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů