Více času na podstatné

MPO vyhlásilo zakázku malého rozsahu na "Zpracování návrhu aktualizované SEK"

02.06.2011 08:54

Předmětem veřejné zakázky je návrh aktualizované Státní energetické koncepce ČR (SEK), na základě paralelně zadaného zpracování podkladů. Nedílnou součástí je zpracování podkladů pro metodiku opakovaného zpracovávání Státní energetické koncepce ČR (SEK) pro potřeby státní správy. Více...