Více času na podstatné

MŽP připravuje na září odborné vodárenské akce k problematice cenotvorby a regulace

16.08.2012 08:23
Ministerstvo životního prostředí připravuje na měsíc září Celodenní pracovní seminář k cenotvorbě ve vodárenství v podmínkách vyžadovaných OPŽP a Konferenci k problematice regulace v oboru vodovodů a kanalizací. Akce se konají ve dvou dnech za sebou na dvou místech - jednou v Olomouci ve dnech 18. a 19. září a podruhé v Praze ve dnech 24. a 25. září.
 
Seminář je určen pro zástupce provozních společností, zejména pro pracovníky zodpovědné za cenotvorbu a bude zaměřen především na konkrétní otázky a problémy při sestavování cen pro vodné a stočné na rok 2013 s využitím nástrojů OPŽP. Organizátoři žádají o zaslání Vašich dotazů a námětů k diskuzi na e-mailovou adresu prilohac7opzp@mzp.cz v termínu do 24. srpna 2012. Vzhledem k omezené kapacitě seminářů je nutné potvrďit také svoji účast.

 

Orientační program semináře je k dispozice ZDE.

 

Konference je určena odborné veřejnosti a bude se na ní diskutovat zejména o koncepční a technické problematice regulace v oboru vodovodů a kanalizací v ČR a dalším vývoji ve vazbě na získání dotačních prostředků z EU v rámci následujícího programového období. Svou účast je nutné nahlásit na e-mail prilohac7opzp@mzp.cz.

 

Podrobný program konference pro Olomouc i pro Prahu bude s předstihem uveřejněn na webových stránkách www.opzp.cz.

 

Zdroj: SFŽP