Více času na podstatné

Štítek: regulace vodárenství

Kulíšek: Nejsme vůči EK ve stavu nadřazenosti či podřazenosti

Kulíšek: Nejsme vůči EK ve stavu nadřazenosti či podřazenosti

MŽP připravuje na září odborné vodárenské akce k problematice cenotvorby a regulace

MŽP připravuje na září odborné vodárenské akce k problematice cenotvorby a regulace

J. Toman: Vodárenský regulátor – nutnost nebo další „trafika“?

MZe: Nepotřebujeme zavádět nezávislou regulaci, protože tato nezávislá regulace je zde již nyní

PREZENTACE: Konference k regulaci ve vodohospodářském sektoru v ČR a Seminář k cenotvorbě ve vodárenství v podmínkách OPŽP

P. Punčochář (MZe): náhled MZe o nadbytečnosti centrální regulace nadále platí

Zeman s Brabcem hovořil o prioritách v resortu. Brabec plánuje audit smluvních vztahů úřadu.