Více času na podstatné

MŽP vyhlásí zítra výzvu na zateplení veřejných budov

19.02.2013 18:15
Ministerstvo životního prostředí připravilo pro žadatele výzvu na podporu zateplení veřejných budov. Výzva bude vyhlášena zítra 20. února a příjem žádostí o dotaci bude trvat od 22. února do 7. března. Výzva je určena pro projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti. V roce 2013 se předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prioritní osy 3, která bude opět zaměřena na podporu zateplování veřejných budov, ale bude cílena na projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, až po roce 2013. Více ZDE.