Více času na podstatné

MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků

08.03.2017 13:05

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2016 – 2020, Podprogramu na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny v roce 2017, pro nevládní organizace na koordinaci drobnějších projektů podporujících ochranu biodiverzity nebo rozvoj sítě regionálních pozemkových spolků.

Dotace půjdou na finanční posílení činnosti spolků a obecně prospěšných společností, které zastřeší zejména lokálně významné projekty realizované nestátními neziskovými organizacemi.

3 miliony korun z celkové alokace poskytne Ministerstvo životního prostředí na zastřešení projektů podporujících biodiverzitu, které se zaměřují na mapování a monitoring druhů a biotopů, na drobné managementové zásahy směřující k ochraně ohrožených druhů a péči o krajinu.

Dotace na koordinaci podpory pozemkových spolků zaměřených na ochranu a rozvoj přírody a krajiny lze poskytnout do výše 2 milionů korun. Tyto finanční prostředky půjdou zejména na jejich rozvoj, ale například i na vedení a údržbu databáze nemovitostí v péči těchto spolků.

Příjem žádostí končí 7. dubna 2017 v 15:00 h.

 

Dokument ke stažení: