Více času na podstatné

Štítek: dotace životní prostředí

Přehled otevřených výzev k 19. září 2011

SFŽP (OPŽP): Aktualizace Programového dokumentu

SFŽP navrhl podpořit 1846 projektů za více než 39 miliard korun

SFŽP: přehled schválených projektů z XXXVII. výzvy a dodatečné schválení 1 projektu z XXVII. výzvy

OPŽP letos nabídne poslední příležitosti k získání dotace

MŽP schválilo žádosti o podporu z prioritních os 1, 2, 3, 4 a 6 OPŽP

SFŽP vyhlásil mimořádnou výzvu - Obnova krajinných struktur (6.3)

Už neplatí, že výdaje až na výjimky jsou způsobilé pouze pokud byly vynaloženy po datu akceptace žádosti na SFŽP

Priorita informuje o zbývajících penězích v OPŽP

Schválení žádostí z XIII. (PO 1), XXXVIII. (PO 2) a XLI. (PO 5) výzvy