Více času na podstatné

Na kanalizace, vodovody a čistírny bude z EU méně peněz

02.10.2015 10:03

Na vodohospodářské projekty měst a obcí bude v plánovacím období EU do roku 2020 výrazně méně peněz než v končícím dotačním cyklu, kdy šlo na kanalizace, vodovody, čistírny a úpravny vod přes 45 miliard Kč. Informuje o tom ČTK.

Nově bude v první ose operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 17 až 18 miliard Kč. Navíc část peněz bude na hospodaření se srážkovými vodami, což souvisí s problematikou sucha, řekl ČTK ministr životního prostředí Richard Brabec. „Česká republika bude muset hledat s kraji a obcemi další zdroje financování vodohospodářské infrastruktury, kterou už si, bohužel, zjevně nedokážeme dofinancovat z OPŽP,“ řekl. Jde podle něj o to využít například i Program rozvoje venkova a jiné operační programy. „Musíme kombinovat daleko lépe a efektivněji,“ řekl ministr. Nyní bude podle něj výrazně větší tlak na kvalitu projektů a větší konkurence než dosud.

Bude ale větší možnost žádat o dotace i pro obce pod 2000 obyvatel. „Připravujeme pilotní projekty, které by obcím nabídly odkanalizování třeba v kombinaci s domovními čističkami. Částečně by to mohly podpořit i národní zdroje, ale, bohužel teď na to nemáme miliardy,“ uvedl Brabec. Ministerstvo by pilotní projekty rádo připravovalo i se správci vodohospodářské infrastruktury.

V novém operačním programu bude maximální podíl evropské podpory 85 procent z ceny díla, v minulém období to mohlo být více. „Tím, že máme méně peněz, tak se budeme v některých případech snažit využívat finanční nástroje. Bude to tedy kombinace dotace a třeba nízkoúročené půjčky,“ dodal ministr. První výzvy už byly vyhlášeny s termínem do 30. září, další výzvy do 30. listopadu.

Všechny obce nad 2000 obyvatel měly mít v Česku do roku 2010 čistírnu odpadních vod. Minimálně dvě třetiny to podle Brabce splňují, ale zbývá jich pořád „mnoho desítek“. „Je prodloužená lhůta, dokdy bychom to měli napravit. Uvádíme důvody. Bohužel celá řada projektů nedopadla, protože byly špatně organizovány. Hrály tam roli i legislativa, odvolávky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a jiné,“ řekl.

 

 

Zdroj: https://www.nase-voda.cz (ČTK)