Více času na podstatné

Štítek: dotace na čov a kanalizaci

Pozor na upravenou metodiku pro vodohospodářské projekty!

J. Toman: Vodárenský regulátor – nutnost nebo další „trafika“?

SFŽP vyhlásil 4.výzvu k předkládání žádostí o podporu vodohospodářských akcí (čov a kanalizace)

Přehled schválených dotací z OPŽP z 39. výzvy pro PO1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Na kanalizace, vodovody a čistírny bude z EU méně peněz