Více času na podstatné

Na MPO proběhl 1. Kulatý stůl k surovinové politice

04.07.2014 08:26

V souvislosti s chystanou aktualizací státní surovinové politiky České republiky uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. kulatý stůl se zainteresovanými subjekty na téma: Nové perspektivní komodity pro high tech průmysl a jejich pozice v surovinové politice. Připravovaná další setkání budou opět za účasti zástupců odborné veřejnosti, průmyslových asociací, vysokých škol i nevládních organizací. Nejbližšími navrhovanými tématy jsou například budoucnost těžby uranu v ČR, domácí zdroje hnědého uhlí, role nerudních surovin v české ekonomice a možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR. Právě na téma Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin proběhne kulatý stůl dne 23. července 2014, od 13,00 hod v budově MPO (pozvánka ZDE).

Surovinová politika je zpracována ve vazbě na aktualizaci Státní energetické koncepce, protože musí v segmentu energetických surovin vytvořit reálné předpoklady surovinového zázemí pro její naplnění. S ohledem na význam surovinové strategie státu pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu diskuzní setkání nazvané Kulatý stůl na vybraná zájmová témata surovinové strategie, kterých se účastní odborná veřejnost, zástupci surovinového průmyslu, profesních asociací i nevládních organizací. Diskuse a náměty kulatých stolů budou využity k doplnění návrhu nové surovinové politiky. Materiál bude poté projednán Radou vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, odeslán do meziresortního připomínkového řízení a předložen vládě k projednání.

 

Závěry a doporučení z 1. kulatého stolu:

  • aktivně a systematicky prosazovat zájem státu o základní znalosti výzkumu, vyhledávání a geologického průzkumu ložisek nerostných surovin;
  • definovat společenský zájem na výzkumu, vyhledávání a geologického průzkumu ložisek nerostných surovin a zahrnout jej do strategických koncepčních materiálů státu;
  • projednat v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii ČR otázku užití a přerozdělení financí z úhrad na výzkumu, vyhledávání a geologický průzkum ložisek nerostných surovin a na základě diskuse formulovat doporučení pro vládu;
  • zahrnout do připravované surovinové politiky ČR zájem státu na výzkumu, vyhledávání a geologického průzkumu ložisek nerostných surovin;
  • zahrnout do připravované surovinové politiky ČR podporu českých subjektů v činnosti na zahraničních projektech v oblasti výzkumu, vyhledávání, geologického průzkumu a využití nerostných surovin.

 

Dokumenty ke stažení:

  • Závěry (Nové perspektivní komodity pro high tech průmysl a jejich pozice v surovinové politice)

 

 

Zdroj: MPO