Více času na podstatné

Na MŽP se podruhé sešla pracovní skupina k budoucí cestě České republiky v odpadovém hospodářství

23.04.2013 08:12

Na Ministerstvu životního prostředí se podruhé sešla pracovní skupina k budoucí cestě České republiky v odpadovém hospodářství. Pracovní skupina dospěla ke konsensu v oblasti zákazu skládkování netříděného směsného komunálního odpadu. Shoda mezi experty panuje i v tom, že není třeba legislativních úprav Integrovaných systémů nakládání s odpadem v novelizovaném zákonu o odpadech. Převážná většina zúčastněných se přiklání k odklonu netříděného směsného komunálního odpadu od jeho skládkování ve prospěch jeho využívání materiálního a energetického. Více ZDE.