Více času na podstatné

Nabídka dotací pro projekty na omezování rizika povodní a optimalizace vodního režimu krajiny

24.05.2010 07:17

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky přijímá žádosti o dotace z OPŽP zaměřené na omezování rizik povodní do 30. června 2010.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) je pro oblast podpory 1.3 - omezování rizika povodní je stanovena ve výši 1 mld. korun, na oblast podpory 6.4 - optimalizace vodního režimu krajiny ve výši 600 milionů korun (z toho 500 milionů korun na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v Implementačním dokumentu OPŽP a 100 milionů korun na ostatní opatření), na oblast podpory 6.6 - prevence sesuvů a skalních řícení a monitoring je vyhlášena alokace ve výši 300 milionů korun.

"Při jednáních se starosty zatopených obcí, které jsem navštívila tuto středu, se jednoznačně ukázalo, že obcím často chybějí peníze na budování opatření, jež by zabránila škodám při případných budoucích povodních. Pokud tedy budou mít starostové větší zájem, je ministerstvo připraveno vypsat aktuálně ještě další výzvu na protipovodňová opatření v příštích měsících," uvedla ministryně Bízková.

Dokumenty k XX. výzvě (text XX. výzvy OPŽP, hodnotící kritéria a příloha).

V reakci na povodně, které postihly Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský kraj, vyčlenil Státní fond životního prostředí ČR své odborné pracovníky. Ti budou žadatelům ze zatopených oblastí pomáhat při přípravě projektů v aktuálně vyhlášené výzvě.

 

Bezplatná linka 800 260 500
E-mail: povodne@sfzp.cz

 

Další kontakty ZDE