Více času na podstatné

Nabídka podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

16.06.2010 06:10

Státní fond životního prostředí České republiky 11. června 2010 vyhlásil výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh VII v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU.

 

Cílem podpory je stimulovat výzkumná pracoviště a výzkumná konsorcia k iniciativnímu a aktivnímu přístupu ve vyhledávání a podávání návrhů projektů z oblasti životního prostředí. Principem je finančně podpořit tyto předkladatele formou dotace na časově a finančně náročnou přípravu návrhu projektu.

Program je určen pro předkladatele návrhů projektů, kteří jako partneři či koordinátoři podávají návrh projektu do 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a dalších evropských fondů.

Žádosti budou přijímány průběžně do 31. prosince 2013.

Výzva se řídí podmínkami a pravidly stanovenými Přílohou VII Směrnice č. 6/2010 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Dokumenty k 1. výzvě ke stažení

 

Zdroj: sfžp