Více času na podstatné

Nabídka podpory pro zajištění monitoringu vod

17.05.2010 08:12

První výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod byla vyhlášena 14. 5. 2010.

 

O podporu je možné žádat na realizaci v rámci programu podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR a programu podpory zajištění monitoringu vod.

Příjem žádostí bude ukončen 30. června 2010 a zveřejnění výsledků se plánuje na září 2010.

Pro tuto výzvu je alokováno dvacet milionů korun českých.

Výzva se řídí podmínkami a pravidly stanovenými Přílohou V Směrnice č. 6/2010 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Text 1. výzvy a přílohy ke stažení

 

Zdroj: sfžp