Více času na podstatné

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A DOMOVŮ DŮCHODCŮ VČETNĚ NAKLÁDÁNÍ S KUCHYŇSKÝMI ODPADY

27.05.2011 21:21

Odborný portál www.tretiruka.cz si Vás dovoluje pozvat na seminář Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a domovů důchodců včetně  nakládání s kuchyňskými odpady. Seminář se uskuteční v pondělí 20. června 2011 v budově ČSVTS v Praze 1, na Novotného lávce č.5 v místnosti č.319 od 10,00 hod.

 

Program semináře:

9.30 h. Prezence

10.0 0 h. Zahájení semináře
Ing. Jan Jarolím, předseda ČSPŽP

10,10 h. Metodické pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení
MUDr.Magdalena Zimová, CSc. , SZÚ

11.30 h. Zkušenosti s nakládáním s inkontinentními pomůckami
a kuchyňskými odpady v domovech důchodců a v ústavech sociální péče
Ing. Ladislava Matějů, SZÚ


12.30 h. Přestávka na občerstvení


13.00 h. Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu ČIŽP
RNDr. Jana Antonínová ČIŽP

14.00 h. Diskuse

14.30 h. Závěr

 

Další podrobnosti ZDE