Více času na podstatné

Štítek: nemocniční odpad

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A DOMOVŮ DŮCHODCŮ VČETNĚ NAKLÁDÁNÍ S KUCHYŇSKÝMI ODPADY

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A DOMOVŮ DŮCHODCŮ VČETNĚ NAKLÁDÁNÍ S KUCHYŇSKÝMI ODPADY

SZÚ: Problematika nakládání s použitými injekčními stříkačkami a s inkontinentními pomůckami