Více času na podstatné

Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

02.08.2012 09:30

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, které vstoupí v platnost v srpnu 2012 a použitelné bude od 1. 3. 2014. Více ZDE.