Více času na podstatné

Nařízení vlády o nízkoemisních zónách vyšlo ve sbírce

06.03.2013 12:58

Ve sbírce předpisů vyšlo Nařízení vlády 56/2013 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Vláda na konci ledna projednala a schválila pravidla pro nízkoemisní zóny. Obce by si tak v budoucnu mohly určit, jaké typy motorových vozidel a kam v rámci svého území vpustí.

Nové nařízení vlády stanoví způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií, vzory emisních plaket, pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou, bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.

Principem zavedení nízkoemisních zón je zákaz vjezdu do vymezených oblastí vozidlům s nejvyšší produkcí emisí znečisťujících látek. Nízkoemisní zóna bude vytyčena značkami zákazu vjezdu, které budou doplněné podobou emisní plakety, pro kterou omezení platit nebude.

Celkem budou rozlišeny čtyři emisní kategorie pro silniční motorová vozidla, a to i podle typu spalovacího motoru. Návrh také stanoví vzory emisních plaket, jejich grafickou podobu včetně ochranných prvků, pravidla pro označení vozidel emisní plaketou, podmínky distribuce a jejich cenu.