Více času na podstatné

Štítek: nízkoemisní zóny

Senát vrátil novelu zákona o ovzduší do Poslanecké sněmovny

Senát vrátil novelu zákona o ovzduší do Poslanecké sněmovny

Výsledek jednání PSP ČR (21. schůze) z pohledu ŽP - zákon o ochraně ovzduší, energetický zákon a zákon o hospodaření s energií

Text novely zákona o ovzduší - zákon č. 288/2011 Sb. - od dneška účinný!!!

Dnes nabývá účinnosti novela zákona o ovzduší

Nízkoemesní zóny zavedou obce nejdříve od října 2013

Nízkoemesní zóny zavedou obce nejdříve od října 2013

Vláda projedná nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny

Vláda projedná nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny