Více času na podstatné

Národní kontaktní místa pro REACH/CLP

29.10.2009 14:30

ECHA na svých stránkách zveřejnila nové stránky, které se zaměřuji na tzv. Národní kontaktní místa pro REACH/CLP. Tato služba, zřízená v každém členském státě EU, bude poskytovat základní poradenství podnikům a ostatním zúčastněným subjektům, pokud jde o jejich povinnosti vyplývající z nařízení REACH, respektive CLP. Na tato kontaktní místa by měl primárně směřovat jakýkoliv dotaz právě k REACH anebo CLP. Za ČR je zde uveden kontakt na CENIA.

 

Stránky k národním kontaktním místům: https://echa.europa.eu/help/nationalhelp_cs.asp

(Pozn.: V době psaní této novinky nebyl odkaz na jednotlivá kontaktní místa funkční v případě, kdy se k odkazu přistupovalo v české mutaci)

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_09_24_helpnet_20091027.pdf

 

Zdroj: ECHA