Více času na podstatné

Štítek: clp

Školení - problematika REACH, CLP (GHS)

Výbor pro posuzování rizik vyslovil souhlas s harmonizovanou klasifikací a označováním CMR u tří látek

Přehled legislativních novinek - nařízení Komise (EU) č. 618/2012

Přehled legislativních novinek - nařízení Komise (EU) č. 618/2012

CLP - nejčastější otázky a odpovědi v českém jazyce