Více času na podstatné

Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR

06.08.2012 08:25

MPO představilo návrh aktualizované Surovinové politiky ČR. Aktualizace platné surovinové politiky je zpracována s ambicí vytvořit koherentní strategii pro období následujících 20 let, která vytyčí mantinely pro využívání nerostných a druhotných surovin, jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů. "Stát jakožto vlastník nerostného bohatství tímto dokumentem jasně deklaruje, že na těžební průmysl opět nahlíží jako na perspektivní odvětví, které zabezpečuje v mnoha případech strategické komodity, má zájem na dalším zpřesňování znalostí o svém nerostně surovinovém potenciálu a podporuje oblast vědy a výzkumu, především v segmentu materiálově úsporných technologií, stejně jako hledání nových surovin a nových moderních použití známých surovin.", uvádí dokument. Další informace a návrh aktualizované Surovinové politiky ČR ke stažení ZDE.