Více času na podstatné

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

29.04.2014 10:38

Odkaz na stanovisko SOVAK V úvodu materiálu je stručně popsán současný stav regulace cen ve vodárenství. Varianty navrhovaných řešení obsahují popis stavu, výhody a rizika návrhu včetně uvedení právních předpisů, které by se musely novelizovat. Cílem je zajistit čerpání finančních prostředků z fondů EU, stanovit jednoznačná pravidla a podmínky soutěže na vodárenském trhu, motivovat vlastníky vodohospodářského majetku k jeho obnově s cílem zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti, stanovit účinnějšího institucionálního rámce regulace cen v oblasti vodárenství a standardů vodohospodářských služeb s cílem ochrany spotřebitele a nakonec vypracovat státní vodohospodářské koncepce. Materiál předložil členům vlády České republiky ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí, ministrem zemědělství, ministrem životního prostředí a ministrem dopravy. Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství vychází též z požadavku Evropské komise k čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro příští programovací období v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na zavedení nezávislé regulační instituce. Tento požadavek zakotvila vláda České republiky do svého programového prohlášení ze dne 12. února 2014 (kapitola 3.4.).

Podle sdružení SOVAK ČR předkládaný materiál neobsahuje fakta a analýzy, na jejichž základě by bylo možné kvalifikované a v souladu s legislativními pravidly cokoli rozhodnout; rozhodnutí se předkládá formou institucionálního opatření, které má logicky být důsledkem opatření věcných, nikoli svazujícím rámcem, který bude věcná rozhodnutí předjímat a uvedený postup není v souladu s Legislativními pravidly vlády ČR ani s Obecnými zásadami RIA a jako takový přináší značná rizika koncepčně chybného a negativní dopady regulace přinášejícího rozhodnutí.

 

Podkladový materiál najdete ZDE.

 

Čtěte také:

Stanovisko SOVAKU ČR k materiálu "Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství"

iDNES: Voda zdražuje příliš rychle, na ceny možná začnou dohlížet úředníci (25.4.2014)