Více času na podstatné

Návrh NV o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě jde do vlády!

09.09.2011 10:04

Vláda na svém dalším zasedání (14. září 2011) projedná návrh nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě jde do vlády. Účelem navrhované právní úpravy je provedení zákonného zmocnění, které je obsaženo v ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Podle tohoto ustanovení, které nabylo účinnosti dnem 30. dubna 2011, má vláda stanovit nařízením způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření.

Zákon č. 167/2008 Sb. stanoví v § 14 provozovatelům, kteří vykonávají provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, povinnost zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona. K tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které hodlá provozovat, a toto hodnocení průběžně aktualizovat v případě významných změn provozní činnosti. Bez zabezpečení finančního zajištění podle tohoto zákona nelze vykonávat činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Navrhované nařízení vlády upravuje zejména způsob hodnocení rizik jednotlivých provozních činností vymezených v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb. Za účelem snížení případné administrativní zátěže jednotlivých provozovatelů, vymezuje návrh dvoustupňový systém hodnocení rizik (základní a podrobné hodnocení rizik). Druhý stupeň, tzv. podrobné hodnocení rizika, nejsou povinni provádět všichni provozovatelé z přílohy č. 1 k zákonu  č. 167/2008 Sb., ale pouze ti, jejichž provozní činnost vykazuje v rámci základního hodnocení vyšší stupeň rizika.

Dle návrhu nařízení vlády vstoupí předpis v platnost třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.

 

Pozor - k novém nařízení vlády připravujeme seminář, který se uskuteční 1. listopadu 2011. Již nyní si rezervujte účast na mailu: prihlasky@cemc.cz. Připomínáme, že v rámci našich Věrnostních karet získáte 15% slevu na vložném! Využijte proto možnosti si nyní pořídit karty na zvýhodněných podmínek.

 

Dokumenty ke stažení: Návrh NV