Více času na podstatné

Štítek: ekoújma

Stav Nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě

Návrh NV o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě jde do vlády!

Výsledek jednání vlády ze dne 14. 9. 2011

Novinky ve sbírce předpisů ČR - NV ekoújma, emisní limity a podmínky provozu ostatních stacionárních ZZO

Seminář k hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (4.11.2011, Praha)

Text NV o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Texty NV ekoújmě a novela NV 615/2006 vč. příloh již na webu!

Seminář k hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (4.11.2011, Praha)