Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

07.10.2011 08:51

Energetický regulační úřad (ERU) překládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Termín připomínek je stanoven na 27. října 2010. Jeden z důvodů předložení je je aktuální významný nárůst počtu zdrojů vyrábějících elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie a následný dopad výše podpory takto vyrobené elektřiny do regulovaných cen elektřiny. Energetický regulační úřad tedy přistoupil k úpravě popisu výpočtu korekčního faktoru provozovatele distribuční soustavy v elektroenergetice. Další informace ZDE.