Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

16.02.2011 06:54

Jedním z cílů předložené novely je zajištění schopnosti samofinancovat obnovu vodovodů a kanalizací z prostředků obsažených v ceně pro vodné a stočné. Novela rovněž umožní i lepší kontrolu vlastníků vodovodů a kanalizací při celkovém vyúčtování nákladových položek ke kalkulaci ceny pro vodné a stočné.  Další podrobnosti ZDE