Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany (BPEJ)

11.03.2013 07:09

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Zemědělské půdy jsou na základě bonitace charakterizovány pětimístným kódem - bonitovanou půdně ekologickou jednotkou (dále jen „BPEJ“), která vyjadřuje hlavní půdní a klimatické charakteristiky. Jednou z interpretací bonitace je účelové rozdělení BPEJ do tříd ochrany pro potřeby výkonu státní správy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Navrhovaná právní úprava doplňuje dosud ve vyhlášce chybějící kód BPEJ a napravuje chybu, přeřazení určitého kódu BPEJ, dosud ve vyhlášce špatně zařazeného. Termín připomínek je stanoven na 29. března 2013. Účinnost se navrhuje na 1. května 2013. Více ZDE.