Více času na podstatné

Štítek: bonita půdy

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany (BPEJ)