Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

06.10.2011 07:49

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrh vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.   Návrh vyhlášky stanovuje náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti a seznam výrobků spojených se spotřebou energie.

Dále návrh klade požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE,  obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání a seznam výrobků spojených se spotřebou energie.

Seznam dotčených výrobků a návrh vyhlášky ke stažení ZDE