Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

08.12.2011 08:58

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky vyhlášky o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi. Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). více ZDE