Více času na podstatné

Návrh vyhlášky - o zásadách správné laboratorní praxe

24.10.2011 14:45

Název předpisu: Návrh vyhlášky o zásadách správné laboratorní praxe

Termín připomínek: 4. 11. 2011

Ministerstvo životního prostředí předložilo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, která je prováděcím právním předpisem k návrhu zákona č. .../2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), který je v současné době projednáván Parlamentem ČR jako tisk č. 311 (více...). Hlavním důvodem pro předložení návrhu je nutnost naplnit zmocnění uvedená v tomto novém chemickém zákoně.

Nový chemický zákon nahradí stávající právní úpravu, tzn. zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a současně zruší i stávající vyhlášku č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky č. 279/2005 Sb., která je prováděcím právním předpisem k tomu zákonu. Z těchto důvodů je nutno předložit návrh nové vyhlášky o zásadách správné laboratorní praxe. Nová vyhláška umožňí dotčeným subjektům poskytovat výsledky zkoušek chemických látek pro účely nařízení REACH a nařízení CLP v rámci EU.

 

Dokumenty ke stažení:

Návrh vyhlášky.doc
Odůvodnění.doc

 
Připomínky zasílejte do 4. 11. 2011 na info@tretiruka.cz.