Více času na podstatné

Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu prošel druhým čtením

08.12.2011 08:21

Poslanecká sněmovna včera projednala návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (ST 445). Poslanci ve druhém čtení nenavrhli žádné změny a návrh zákona jde do třetího čtení.

Předkládaný návrh představuje kompletní náhradu právní úpravy obsažené v hlavě třetí platného zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Oblast ochrany ozonové vrstvy Země a také klimatického systému Země před regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny se odděluje od zbytku právní úpravy o ochraně ovzduší do samostatného zákona. Oddělením obou zákonů dochází k návratu do stavu před přijetím zákona č. 86/2002 Sb., kdy vedle sebe existovaly zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) a zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země. Tento zákon, který byl připraven souběžně s návrhem zákona o ochraně ovzduší, neobsahuje novou právní úpravu, ale toliko přejímá obsah poslední velké novely stávajícího zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (zákon č. 483/2008 Sb.).

 

Poslanci dále projednají v prvním čtení vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a zejména vládní návrh zákona o ochraně ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší přijde na řadu tento pátek.