Více času na podstatné

Štítek: látky poškozující ozonovou vrstvu

Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu prošel druhým čtením

Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu prošel druhým čtením

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Novela zákona o látkách poškozující ozonovou vrstvu jde do připomínkového řízení