Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro 2 látky

07.08.2012 08:33

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších 2 látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušek těchto látek:

termín předložení do 30. 8. 2012:

  • 2—{N—[2,6—Diamino—4—oxo—4H—pyrimidin—(5Z)—ylidene]—hydrazino}—5—methyl—benzenesulfonic acid (EC 700—002—8)

 

termín předložení do 17. 9. 2012:

  • [3—(2,3—epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane (EC 219—784—2)

 

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do uvedených termínů formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information).

 

 

Zdroj: MPO