Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro 6 látek

14.06.2012 09:13

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších 6 látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušek těchto látek, více ZDE