Více času na podstatné

Nejdůležitější body z dnešního programu schůze vlády

11.05.2011 07:08

Z programu:

1) bod č. 5. - Návrh zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie)
č.j. 788/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Související článek: Proud z obnovitelných zdrojů asi už nebudou kupovat distributoři

 

2) bod č. 8. - Zpráva o pokroku v řešení dalších změn a nových podnětů za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU
č.j. 412/11
Předkládají: ministři pro místní rozvoj a financí

 

Další informace: Návrh nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě není na programu