Více času na podstatné

Štítek: vláda

Vláda posvětila kompromisní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami

Vláda schválila finance na nástupnický program Zelená úsporám

Nejdůležitější body z dnešního programu schůze vlády

Tématy jednání vlády budou vodní hospodářství, biopaliva i NP Šumava