Více času na podstatné

Nová nabídka dotací v oblasti odpadového hospodářství a odstraňování ekologických zátěží

29.03.2010 08:20

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásily XIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí). Devatenáctá výzva je určena pro projekty zaměřené na zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

 

 

Žádosti budou přijímány od 3. května 2010 do 2. června 2010. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) je v oblasti podpory 4.1 vyhlášena ve výši 1,5 mld. korun, v oblasti podpory 4.2 je vyhlášena ve výši 500 mil. korun.

 

Příjem žádostí o podporu v oblasti podpory 4.1 bude ukončen před 2. červnem 2010, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace. „Tento postup byl již několikrát aplikován a přispívá k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a větší jistotě žadatelů," vysvětlil opatření Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR, „finanční prostředky na schválené projekty se také rychleji dostanou k žadatelům, což je významné opatření v současné finanční krizi."

 

Na internetových stránkách OPŽP bude od zahájení příjmu žádostí zobrazeno počítadlo, které bude znázorňovat objem požadované dotace u přijatých žádostí.

Úplné znění XIX. výzvy OPŽP a hodnotící kritéria.

 

Zdroj: sfžp