Více času na podstatné

Štítek: dotace odpady

Řídící výbor OPŽP rozhodoval o projektech zaměřených na odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

Projekty zaměřené na odpadové hospodářství a odstraňování ekologických zátěží dostanou přes 3 miliardy

Zveřejněny hodnotící kritéria pro XV. výzvu

Řídící výbor OPŽP doporučil ke schválení projekty XII. a VIII. výzvy. Zároveň oznámil vyhlášení dvou výzev mimořádných.

Nová nabídka dotací v oblasti odpadového hospodářství a odstraňování ekologických zátěží

SFŽP: V LVIII. výzvě (PO4 - odpady) mohou žadatelé čerpat dotaci v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu

V aktuální výzvě OPŽP mohou žadatelé čerpat dotaci i v režimu "Služby v obecném hospodářském zájmu"

NKÚ: MŽP stále nevyhodnotilo přínos dotací na odpadové hospodářství

Dvě miliardy z OPŽP míří zejména na efektivnější třídění odpadů, další výzvu čekejte v září

Dotace: Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje!