Více času na podstatné

Nová pravidla v oblasti elektronického odpadu k efektivnějšímu využívání zdrojů (OEEZ)

14.08.2012 08:29

Dneškem vstupují v platnost zdokonalená pravidla týkající se sběru a zpracování elektronického odpadu - "směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) ". Od roku 2016 budou muset členské státy zajistit, aby se sbíralo 45 % elektrických a elektronických zařízení prodaných v každé zemi. V roce 2019 se cíl zvyší na 65%. Více ZDE.