Více času na podstatné

Nová právní úprava EU pro regulované látky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

09.02.2010 12:41

V Úředním věstníku Evropské unie bylo dne 31. října 2009 zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (o regulovaných látkách). Jedná se o zásadní přepracování Nařízení EU č. 2037/2000, které bylo zrušeno a novým Nařízením nahrazeno. Nový právní předpis upravuje zacházení s regulovanými látkami do značné míry podobně, jako upravuje zacházení s F-plyny Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech (o F-plynech). Nové Nařízení EU č. 1005/2009 vstoupilo v účinnost dne 1. ledna 2010. Mezi jeho nejdůležitější ustanovení patří potvrzení, že od 1. ledna2010 je povoleno za stanovených podmínek používat k servisním účelům pouze látky HCFC recyklované (např. chladivo R 22) a regenerované. Použití dosud nepoužitých látek HCFC je zakázáno.

V následujícím textu jsou uvedena nejdůležitější ustanovení nového Nařízení EU č. 1005/2009, která se týkají oboru chladicí a klimatizační techniky, a tepelných čerpadel. Pro zachování správné právní formulace jsou uvedeny doslovné citace těchto ustanovení.

 

Více...