Více času na podstatné

Nová Priorita píše o OPŽP a projektu LakeAdmin

14.06.2013 06:07

Nové vydání Priority se zaměřuje na nedávno uzavřenou poslední výzvu stávajícího programového období v prioritní ose jedna Operačního programu Životní prostředí.

Tato osa se soustřeďuje na podporu vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Nejen nad výsledky zmíněné poslední výzvy se v rozhovoru zamýšlí Jaroslav Heikenwälder, vedoucí Odboru ochrany vod Státního fondu životního prostředí České republiky.

„Osobně mě velmi potěšil zájem, který o XXXIX. výzvu OPŽP ze strany žadatelů byl. Příjem žádostí trval od 9. 7. 2012 do 9. 8. 2012 a původní alokace činila 3 miliardy korun podpory z Fondu soudržnosti. Písemných žádostí jsme obdrželi bezmála 440. Celkové náklady u nich činily 25 miliard korun, z toho podpora z Fondu soudružnosti byla 16 miliard korun. To jsou obrovská čísla, která hovoří za vše," říká například.

Mezinárodní projekt LakeAdmin, kterému se taktéž věnuje aktuální vydání Priority, je jedním z mnoha environmentálních mezinárodních projektů podporovaných z evropských fondů. A prostřednictvím Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se projektu účastní i Česká republika, respektive Jihočeský kraj. Podtitul projektu hovoří o regionální administraci restrukturalizačních opatření ve prospěch kvality vodních ploch. Náklady na projekt činí necelých 1,5 milionu eur a jsou hrazeny z programu Interreg IVc. A jakou roli v tomto případě sehrává Operační program Životní prostředí? Zejména zprostředkovává přesné informace o finančních nákladech na opatření, která vedou ke zlepšení kvality vodních ploch v České republice.

 

Dokument ke stažení:

Priorita 05/2013