Více času na podstatné

Štítek: SFŽP

Nové přílohy Společného programu Moravskoslezského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů v Moravskoslezském kraji

Nové přílohy Společného programu Moravskoslezského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů v Moravskoslezském kraji

SFŽP - Příjem žádostí pro XL. výzvu již od 20. července

Zelená úsporám už pokořila částku 5 miliard korun

Nové podmínky pro vodohospodářské projekty jsou tématem informačního zpravodaje OPŽP

Upozornění na změny v nabídce podpory v OPŽP - prioritní ose 2

SFŽP - Žádosti XXIII. a XXIV. výzvy přijímá fond až do 2. května

SFŽP - Aktualizovaná verze Implementačního dokumentu

Příjem Žádostí o platbu OPŽP končí 5. prosince!!!

OPŽP: Aktualizovaná verze Implementačního dokumentu