Více času na podstatné

Nová sekce na stránkách ECHA

13.11.2009 07:41

ECHA na svých stránkách vytvořila novou sekci, která se bude zabývat tzv. "OMEZENÍM". Omezení látek, dle nařízení REACH (Hlava VIII) má zajistit, aby výroba a používání látek představující nepřijatelné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví, bylo co nejvíce omezeno. Látky, které budou procházet tímto procesem navrhují jednotlivé členské země anebo ECHA na základě pověření Evropské komise. Součástí této nové sekce budou veškeré dostupné informace k této problematice, včetně doplňujících pokynů. Tuto sekci ECHA zařadila pod odkaz REACH, anebo je přímo přístupná na této stránce: https://echa.europa.eu/reach/restriction_en.asp

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_09_27_restrictions_web_section_20091105.pdf

 

Zdroj:ECHA