Více času na podstatné

Nové konzultace k SVHC látkám

02.09.2009 07:55

ECHA na svých stránkách spustila další veřejnou konzultaci k patnácti látkám vzbuzující velké obavy. Cílem této konzultace je shromáždit, co nejvíce dostupných informací o nebezpečných vlastnostech látek s tím, že na základě závěrečného vyhodnocení mohou být vybrané látky navržené na kandidátský list látek podléhající povolování. Tato konzultace bude probíhat po dobu 45 dní a k diskuzi se může zapojit každý, kdo má k dané látce nějaké relevantní informace.

 

Pozn.: seznam patnácti látek naleznete ve zprávě.

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/pr_09_12_second_consultation_svhc_identification_20090901.pdf

Stránky k veřejné konzultaci: https://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp

Zdroj: ECHA