Více času na podstatné

Nové normy: Ochrana před bleskem, Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

22.09.2011 15:24

V září byly ÚNMZ vydány nové normy z oblasti ochrany před bleskem a to Ochrana před bleskem:

Část 1: Obecné principy, která definuje obecné principy, jež by měly být respektovány při ochraně staveb před bleskem, včetně jejich instalací a obsahu, stejně jako osob. A dále Ochrana před bleskem

Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách, která poskytuje informace o ochranných opatřeních ke snížení rizika permanentních trvalých poruch elektrických a elektronických systémů ve stavbách.

 

ČSN EN 62305-1 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy a ČSN EN 62305-4 ed. 2 – Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách. Od 13.1.2014 obě normy zcela nahradí ČSN EN 62305-1, resp. ČSN EN 62305-4 z listopadu 2006, které do uvedeného data platí současně s novými normami.

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz