Více času na podstatné

Štítek: ČSN EN 62305-4

Nové normy: Ochrana před bleskem, Elektrické a elektronické systémy ve stavbách