Více času na podstatné

Nové ohlašovací povinnosti původců odpadů

08.03.2010 08:09

Letošním rokem dochází v souvislosti s předáváním údajů o znečišťování životního prostředí k zásadním změnám. Změny jsou spojeny s ohlašovací povinností do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a dotýkají se velmi podstatně formy a způsobu podávání hlášení podle jednotlivých složkových zákonů v oblasti ochrany životního prostředí. Nově se do IRZ povinně zapojí někteří původci odpadů, jejichž produkce překročí stanovené množství ostatního nebo nebezpečného odpadu. Více...