Více času na podstatné

Nové předpisy OVZDUŠÍ - limity a způsob nakládání s VOC

03.12.2010 08:24

Částka: 124

Číslo předpisu: 337/2010 Sb.

Název předpisu: Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Účinnost: 3.1.2011